Výstava v galerii Malostranské Besedy

Galerie Malostranské Besedy, v termínu 25. – 29. dubna 2023 představila průřez dosavadním dílem jihočeské všestranné výtvarnice, která při hledání způsobů vyjádření nepřestává zkoušet nové techniky a jejich vzájemné mnohovrstevnaté kombinace.

Partneři výstavy: